Master of Arts in Educational Leadership and Management

Kulliyadda Takhasuska iyo Cilmi Baarista ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) waxey ogaysiinaysaa dhammaan bahda waxbarashada in Sanad-Tacliimeedka 2022/2023 ay so kordhisay takhasus sare (Master Degree) kaas oo ah Maaraynta iyo Hogaaminta Waxbarashada (Master of Arts in Educational Leadership and Management). Muddada Shahaadada lagu qaadanayo waa laba sano (24 months). Takhasuskan waxa uu ka jawaabayaa baahida…