Postgraduate Diploma in Research and Biostatistics

Kulliyadda Takhasuska iyo Cilmi Baarista ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) waxey ogaysiinaysaa dhammaan bahda waxbarashada in Sanad-Tacliimeedka 2022/2023 ay so kordhisay Diblooma sare (Postgraduate Diploma in Research and Biostatistics) taas oo muhiim u ah bahda cilmiga caafimaadka (Health Sciences and Medical Professionals). Muddada Shahaadada lagu qaadanayo waa hal sano (12 months). https://sphr.universityofsomalia.net/postgraduate-diploma-in-research-and-biostatistics/ Wixi faafhin dheeri…